Hoe gebruiken:

LOCTITE AA V5004
(bekend als
LOCTITE V5004)

1. VOORBEHANDELING

Reiniging
Gebruik LOCTITE SF 7063 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

Mengen
Met een statische menger:
Vòòr het monteren van de statische mengbuis op de koker, duw reeds een kleine hoeveelheid product uit om de zuigers achteraan gelijk te zetten. Monteer de statische menger en duw opnieuw een kleine hoeveelheid gemengd product uit totdat een egale kleur bereikt is. De statische menger geeft nu het juiste gemengde product.

2. AANBRENGEN

Het product vanuit de menger onmiddellijk aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken.

Tip
Verwijder de menger na gebruik en sluit opnieuw met de afsluitdop.

Apparatuur
Aanbevolen doseerapparatuur:

3. ASSEMBLEREN

  • Onderdelen onmiddellijk assembleren.
  • Verhinder dat de geassembleerde onderdelen bewegen tijdens de uitharding.
  • Laat de verbinding haar volledige sterkte ontwikkelen, alvorens deze te belasten.